Usługi

Moja kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej na terenie całego kraju.

Oferuje także inne usługi prawnicze: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjacjach, sporządzanie projektów umów i statutów, stałą obsługę prawną itp.

Dzięki kontaktom i umowom o stałej współpracy kancelaria świadczy również pomoc prawną dla Polaków przebywających na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. p>

Zakres

Przedmiot świadczonych usług:
Prawo karne: porady prawne w przypadku popadnięcia osób fizycznych w konflikt z prawem, reprezentacja klientów przed sądami karnymi i grodzkimi, organami policji, prokuratury oraz organami karno-skarbowymi, pomoc prawna dla sprawców i pokrzywdzonych w wypadkach drogowych.
Prawo cywilne: powództwa o zapłatę, o wydanie nakazu zapłaty, prawo rzeczowe, spadki.
Prawo rodzinne i opiekuńcze: sprawy o rozwód i separację, o alimenty, ustalenie ojcostwa itp.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami pracy, renty, emerytury, odwołania od decyzji ZUS.
Prawo handlowe: tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego; ich obsługa prawna; łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek; przygotowywanie, opiniowanie umów handlowych oraz kontraktów.
Prawo gospodarcze: doradztwo prawne, pomoc w otwieraniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych, windykacja wierzytelności, egzekucja komornicza.
Prawo administracyjne: odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego, prowadzenie spraw przed WSA i NSA.

Formy

Typowymi formami oferowanej pomocy prawnej są: reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz urzędami administracji publicznej i samorządowej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, stała obsługa firm.

Kontakt

  • Kancelaria Adwokacka
    Adwokat Piotr Nowak
  • ul. Kościuszki 27/6
    59-220 Legnica
  • tel. 76 851-27-61
    tel. kom. 605 06-68-97
  • e-mail: kancelaria@nowakpiotr.pl